• 21080082383_d28efe000e_o-2.jpg

กิจกรรมกลางแจ้ง

หนึ่งในสถานที่เล่นสกีที่นิยมมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น Hakuba ยังเป็นที่รู้จักกันสำหรับการเดินป่าและการเดินป่าหลักสูตรซึ่งมีมุมมองของภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ที่นี่คุณสามารถตรวจสอบการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่สกีรีสอร์ทและกิจกรรมกลางแจ้ง