• 19805857424_c202d68150_o-1.png

ทัวร์บอลลูนอากาศร้อน

ทัวร์บอลลูนอากาศร้อนที่มีอยู่สำหรับผู้เข้าพักในช่วงเมษายน-พฤศจิกายน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะจองสถานที่ของคุณล่วงหน้าและ ติดต่อเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ระหว่างวันที่ 26 เมษายน-พฤศจิกายน 3 (ในชีวิตประจำวันในช่วง 19 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม)
ราคา: 2,400 เยน (อายุ 13 ปีขึ้นไป) 1,600 เยน (อายุ 4-12 ปี), ฟรี (เด็กอายุต่ำกว่า 3) และ 500 เยนสำหรับสุนัข