ห้องพัก

ความหลากหลายที่ดีของห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นหรือตะวันตกมีอยู่รวมทั้งห้องพักที่คุณสามารถเคลือบบน Happo สะพาน